Ana içeriğe atla

Araştırma grubumuzun kurucu üyelerinden Doç. Dr. İhsan Sarı TÜBİTAK araştırma projesi bursu kazanmıştır. Dr. İhsan Sarı, bu proje kapsamında gerçekleştireceği çalışmaları Avustralya Curtin Üniversitesinde bulunan Fiziksel Aktivite ve İyi Oluş Laboratuvarı'nda (http://www.pawresearchgroup.com/) sürdürecektir. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan bu proje egzersiz ve spor psikolojisi alanındaki araştırmaları ile tanınan Prof. Dr. Nikos Ntoumanis ile birlikte yürütülecektir. İhsan Sarı'nın çalışmalarını sürdüreceği Curtin Üniversitesinde bulunan laboratuvarda egzersiz ve spor psikolojisi alanında birçok bilimsel araştırma projesi tamamlanmıştır. Ayrıca, birçok proje de şu an yoğun bir şekilde devam etmektedir. Günümüze kadar, egzersiz ve spor psikolojisi araştırmaları için bu laboratuvara yaklaşık olarak 6 milyon dolar araştırma fonu sağlanmıştır. İhsan Sarı'nın bir yıl boyunca Curtin Üniversitesi'nde gerçekleştireceği çalışmalar neticesinde sporcuların motivasyonları konusunda özel bir eğitim programı geliştirilecektir.

 

Prof. Dr. Nikos Ntoumanis Kimdir?

Dr. Nikos Ntoumanis Curtin Üniversitesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümünde görev yapmaktadır. Alanında dünyada en tanındık akademisyenlerin başında gelmektedir. Yapmış olduğu model geliştirme çalışmaları (Cheon, vd., 2019a; Cheon vd., 2019b; Gucciardi vd., 2017) ve farklı kültürleri karşılaştırdığı araştırmalar (Standage vd., 2012; Vlachopoulos vd., 2010) bulunmaktadır. Ayrıca kuramsal temellere dayalı eğitim programları tasarlamada uzmandır (Ntoumanis vd., 2018; Thøgersen-Ntoumani vd., 2016; Thøgersen-Ntoumani vd., 2017; Thøgersen-Ntoumani vd., 2019). Dr. Nikos Ntoumanis genel olarak spor psikolojisinin güncel güdülenme kuramları ile ilgili araştırmalar yürütmektedir. Avrupa’da antrenör davranışları konusunda en kapsamlı projelerden birisi olan yaklaşık 3 milyon euro bütçeli “Adölesanlarda Fiziksel Aktivitenin Geliştirilmesi” (https://www.projectpapa.org) isimli projede rol almıştır.

Dr. Nikos Ntoumanis dünyanın önde gelen üniversitelerinden olan Birmingham Üniversitesinde on yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında Avustralya’da bulunan Curtin Üniversitesinde görevine başlamıştır. Dr. Nikos Ntoumanis alanında çok tanınan, bilimsel anlamda üretken bir akademisyendir. Bu nedenle, Curtin Üniversitesi tarafından, sadece çok önemli akademisyenlere verilen “Distinguished Professor (Ayrıcalıklı Profesör)” ünvanına layık görülmüştür. Aynı şekilde, Birleşik Krallık Sosyal Bilimler Akademisi de 2014 yılında Dr. Ntoumanis’i Ayrıcalıklı Akademisyen ünvanı ile ödüllendirmiştir.

Dr. Nikos Ntoumanis’in Google akademik profili incelendiğinde 2020 yılı itibarı ile 400’ün üzerinde bilimsel araştırması ve bu araştırmalara yapılmış 27000’den fazla atıfı görülmektedir. Ayrıca, Google Scholar h-indeksi 81’dir. Spor psikolojisi alanında kullanılan birçok ölçme aracını geliştiren Dr. Nikos Ntoumanis’in 2015 yılında, Spor ve Egzersiz Bilimlerinde Orta ve İleri Düzey istatistiksel Analiz ve 2003 yılında, Spor ve Egzersiz Bilimlerinde SPSS’e Adım Adım Rehber başlıklı iki tane kitabı yayınlanmıştır (Ntoumanis, 2003; Ntoumanis ve Myers, 2015). Avustralya Araştırma Kurumu, Avrupa Birliği, Uluslararası Olimpiyat Komitesi,  Healthway ve Birleşik Krallık Sağlık Kurumları gibi birçok kurum ve kuruluş Dr. Nikos Ntoumanis’in araştırmalarına toplam 13 milyon dolardan fazla fon sağlamıştır. Spor psikolojisi alanının önde gelen dergilerinden olan Psychology of Sport and Exercise dergisinde baş editörlüğünün dışında Journal of Educational Psychology ve Annals of Behavioral Medicine dergilerinde de editör kurulunda yer almaktadır. Son olarak, Dr. Ntoumanis, spor psikolojisi alanındaki en büyük kongrelerde (Avrupa Spor Psikolojisi Kongresi gibi) davetli konuşmacı olarak yer almıştır (https://staffportal.curtin.edu.au/staff/profile/view/Nikos.Ntoumanis).

 

Curtin Üniversitesi, Fiziksel Aktivite ve İyi Oluş Araştırma Laboratuvarı ve Araştırma Grubu/Avustralya

Curtin Üniversitesi Batı Avustralya’da Perth şehrinde bulunan bir üniversitedir. Curtin Üniversitesi, kuruluşu 50 yıldan az olan üniversiteler arasında dünyada 21. sırada bulunmaktadır (https://www.topuniversities.com/). Ayrıca, Times Higher Education World University Rankings’e göre dünya sıralamasında 251-300. sıra bandında yer almaktadır (https://www.timeshighereducation.com/).

Fiziksel Aktivite ve İyi Oluş Araştırma Grubu (http://www.pawresearchgroup.com) Dr. Nikos Ntoumanis öncülüğünde fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılması, kilo kontrolü, sporda güdülenme, doping, zihinsel dayanıklılık, beden imgesi gibi konularda yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürmektedir. Curtin Üniversitesindeki Fiziksel Aktivite ve İyi Oluş Araştırma Grubunun diğer üyeleri de bu alanın önde gelen araştırmacılarındandır. Laboratuvarın diğer bir üyesi Dr. Cecilie Thøgersen-Ntoumani’nin Google akademik profilinde 6000’den fazla atıfı bulunmaktadır. Dr. Cecilie Thøgersen-Ntoumani’nin, 2020’nin ilk üç ayı içinde, alanın önde gelen dergilerinde, temel psikolojik ihtiyaçlar, Hür İrade Kuramı ve eğitim programlarının tasarlanması konularını da içeren yedi adet makale yayınladığı görülmektedir. Araştırma grubundaki öğretim üyelerinden Dr. Eleanor Quested’in ise Google akademik profilinde 2000'den fazla atıfı bulunmaktadır. Özetle, Curtin Üniversitesi, Fiziksel Aktivite ve İyi Oluş Araştırma Grubu bu alana katkı sağlayan, üyeleri ve lisansüstü öğrencileri ile fark yaratan bir laboratuvardır (http://www.pawresearchgroup.com/).

Galeri