Ana içeriğe atla

ESPAL araştırmacılarının katkısı ile Türkçe'ye uyarlanan ölçme araçlarını aşağıda görebilirsiniz. Aşağıdaki ölçekleri egzersiz ve spor psikolojisi alanında yaptığınız araştırmalarda kullanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gerekli döküman ve bilgileri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

 

1. Sürekli ve durumluk optimal performans duygu durum ölçekleri kısa formları (Short versions of Turkish flow scales)

Çağlar, E., Sarı, İ., Aşçı, F. H., Eklund, R. C., & Jackson, S. A. (2020). Short versions of Turkish flow scales: Reliability and validity study. Studia Psychologica, 62(3), 179-197.

 

2. Spor İlgi Ölçeği (Sport Interest Inventory)

Yenilmez, M.İ. Ersöz, G. Çınarlı, S., Sarı, İ. (2020). Examination of the Psychometric Properties of the Sport Interest Inventory in a Sample of Turkish Football Spectators. Managing Sport and Leisure.

 

3. Antrenörlük Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (Attitudes Towards Sports Coaching Profession Scale)

Sarı, İ., Bulut, Y. (2020). Antrenörlük mesleğine yönelik tutum ölçeği: üniversite öğrencileri için geçerlilik ve güvenirlilik çalışması.Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences. 12(1):65-76.

 

4Üç Boyutlu Kişilerarası Antrenör Davranışları Ölçeği (Tripartite Measure of İnterpersonal Behaviors-Coach, TMIB-C)

Sarı, i, Aşçı, FH. (2019). Üç Boyutlu Kişilerarası Antrenör Davranışları Ölçeği’nin Türkçe formunun uyarlama çalışması . 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 13-16 Kasım, Antalya, Turkey.