Ana içeriğe atla

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 Prof. Dr. Hakan Kolayiş

hakan kollayiş

Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 2000 yılında birincilikle tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2000 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başlayan, 2005 yılında yardımcı doçent ve 2014 yılında doçent olarak görev yapan Kolayiş, 2019 yılından itibaren ise profesör olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü’nde görevini sürdürmektedir. Bilimsel çalışmalarını egzersiz ve spor psikolojisi alanlarında gerçekleştirmektedir. Spor bilimleri alanında pek çok ulusal ve uluslararası kongreye katılım göstermiş olup çok sayıda bilimsel
faaliyeti bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Ayrıca milli takımlar düzeyinde ve çeşitli üst düzey spor kulüplerinde psikolojik performans danışman olarak da görev yapmaktadır.

 Özgeçmiş ve yayınlar listesi için tıklayınız / Google akademik profili

Doç. Dr. İhsan Sarı

ihsan sarı

Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü 2007 yılında birincilikle bitirmiştir. Lisans öğrenimi süresince Belçika’da University College Katho'da altı ay eğitim görmüştür. 2007 yılında gittiği İngiltere’de dil eğitimini tamamlamıştır. Ardından, Londra’da bulunan Kingston Üniversitesi’nde spor psikolojisi alanındaki araştırmaları ile yüksek lisansını tamamlayarak 2010 yılında Türkiye’ye geri dönmüştür. Aynı sene öğretim elemanı olarak Sakarya Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde spor psikolojisi alanındaki çalışmaları ile doktorasını tamamlamıştır. 2015 yılında üç ay süre ile Porto Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde bilimsel araştırmalarını yürütmüştür. Halen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Toplam 150’den fazla araştırması ulusal/uluslararası bilimsel dergilerde ve kongrelerde yayınlanmıştır. Yayımlamış olduğu bilimsel araştırmalara ise 600 den fazla atıf yapılmıştır. Dr. Sarı ayrıca, spor psikolojisi alanındaki kongrelerde davetli konuşmacı olarak rol almıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.    

Özgeçmiş ve yayınlar listesi için tıklayınız / Google akademik profili

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Çelik

nurullah çelik

Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden 2010 yılında birincilikle tamamlamıştır. Lisans öğrenimin son yılında Polonya’nın Opole şehrindeki Politechnika Opolska Üniversitesi’nde Erasmus programı kapsamında altı ay eğitim görmüştür. Bu süreçte Lehçe dil eğitimi almıştır. Ardından, 2010-2011 yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli ortaokullarda Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ABD’de yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Çelik, 2013-2018 yılları arasında yine aynı üniversitede doktorasını tamamlayıp 2020 yılında Dr. Öğr.Üyesi olarak atanmıştır. Bilimsel çalışmalarını doktora eğitiminden itibaren egzersiz ve spor psikolojisi alanlarında sürdürmektedir. Halen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Spor bilimleri alanında pek çok uluslararası kongreye katılım göstermiş olup 40’ın üzerinde bilimsel faaliyeti bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce ile birlikte başlangıç düzeyinde Lehçe ve İspanyolca bilmektedir. 

Özgeçmiş ve yayınlar listesi için tıklayınız

 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER

Doktora

Uzman Klinik psikolog e. Cem Engin

cem

Okan Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2013 yılında mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde 2015 yılında yüksek lisansını başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını elde etmiştir. Lisans mezuniyetinden sonra bir süre özel bir kreşte sorumlu müdür/psikolog olarak çalışmıştır. 2017 yılında askerlik hizmeti sürecinde yedek subay/asteğmen olarak Rehberlik ve Danışma Merkezi’nde psikoterapi/danışmanlık hizmeti vermiştir. Türk Psikologlar Derneği’nden WISC-R testi ve MMPI ölçeği eğitimi almıştır. Lisans öğrenimi stajını Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tamamlamış ve yüksek lisans eğitimi dahilinde stajını NPİstanbul Beyin Hastanesi'nde tamamlamıştır. Spor Psikolojisi çalışmalarına ağırlık veren Engin, Mayıs 2018’de Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği tarafından verilen Uygulamalı Egzersiz ve Spor Psikolojisi Eğitimini (Mentörlük) ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği‘nin düzenlemiş olduğu Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimini tamamlamıştır. Nisan 2019’dan bu yana Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)’da spor psikoloğu olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Danışmanı Doç. Dr. İhsan Sarı ile çalışmalarını sürdüren Engin, Türk Psikologlar Derneği Egzersiz ve Spor Psikolojisi birimi üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

İletişim: cemengin7@gmail.com 

 

yüksek Lisans

Samet Sağ

SAMET SAĞ

Lisans eğitimini fakültemizde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine de üniversitemiz antrenörlük eğitimi ana bilim dalında devam etmektedir. Danışmanı Doç.Dr. İhsan Sarı ile birlikte egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırmaları için tıklayınız

İletişim: samettsag@hotmail.com

  Erolcan Çelik

erolcan çelik

Lisans eğitimini derece ile fakültemizde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine de üniversitemiz antrenörlük eğitimi ana bilim dalında devam etmektedir. Danışmanı Doç.Dr. İhsan Sarı ile birlikte egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırmaları için tıklayınız

İletişim: erolcancelik3@gmail.com

 Muharrem Aydın

rr

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden 2009 yılında mezun olduktan sonra 2010 yılında MEB’de beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaya başlamıştır. Ayrıca, GSGM ve farklı özel kulüpler bünyesinde yüzme ve basketbol branşlarında antrenörlük yapmıştır. Halen MEB bünyesinde beden eğitimi olarak çalışan Aydın, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Danışmanı: Doç.Dr. İhsan Sarı

İletişim: muharrem4x@hotmail.com

 Merve Polat

rr

Sakarya Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi  bölümünden 2018 yılında derece ile mezun olmuştur. Şu an Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Danışmanı: Doç.Dr. İhsan Sarı

İletişim: polatmerve92@gmail.com

 Tuğçenur Kalkan

rr

Sakarya Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünden 2021 yılında mezun olmuştur. Şu an Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen "Sporcu Ebeveynlerinin Spora Dahiliyetine Yönelik Bir Eğitim: Kanıta Dayalı Bir Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Randomize Kontrolü Bir Çalışma" başlıklı bilimsel araştırma projesinde bursiyer olarak görev almaktadır. 

Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Çelik

İletişim: t.kalkannn@gmail.com

Nurdilek Aydın

rr

Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. 2018 yılından itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde antrenör olarak görev yapmaktadır. Şu an Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Danışmanı: Doç. Dr. İhsan Sarı

İletişim: nurdilekaydinn@gmail.com

LİSANS ÖĞRENCİLERİ

Dorukhan Şahin

doruk

 

Rekreasyon Lisans eğitimini 2021 yılında tamamlamıştır. Şu anda ise, Rekreasyon bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Aktif olarak bilimsel araştırma projelerine katılmakta ve egzersiz ve spor psikolojisi alanı ile ilgilenmektedir.

Araştırmaları için tıklayınız

İletişim: druksahin@gmail.com

 Hüseyin Serdar Bozat

serdar

Fakültemizde rekreasyon bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisansa hazırlanmaktadır. Ayrıca, aktif olarak futbol oynamaktadır. Araştırma grubumuzun projelerine destek olmakta ve spor psikolojisi konusundaki bilimsel araştırma becerilerini geliştirmektedir.

İletişim: sezeme@msn.com

ÖNCEKİ GRUP ÜYELERİMİZ

Arş. Gör. Merve Özyıldırım

merve özyıldırım

Fakültemizde dereceye girerek lisans derecesini bitirdikten sonra yüksek lisansını da tamamlamıştır. Şu anda üniversitemizde doktora eğitimine devam etmektedir. Egzersiz ve spor psikolojisi ile rekreasyon alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırmaları için tıklayınız

İletişim: merveozyildirim@subu.edu.tr

Arş.Gör. Neslişah Yaren Köleli

YAREN

Lisans eğitimini derece ile fakültemizde tamamlayan Neslişah Yaren Köleli, araştırma grubumuzda aktif olarak yer almıştır. Grubumuzun diğer öğrencileri ve hocaları ile birçok araştırmaya katılmıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Araştırmaları için tıklayınız / Websitesi

İletişim: neslisah_koleli@hacettepe.edu.tr

 Şahin Günbay

ŞAHİN

Yüksek lisans eğitimini fakültemizde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Doç.Dr. İhsan Sarı danışmanlığında hazırlamıştır. Şu anda beden eğitimi öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışmaktadır.

Yüksek lisans tezi için tıklayınız

Araştırmaları için tıklayınız

İletişim: sahin_gunbay@hotmail.com

Ufuk Salman

s

Yüksek lisans eğitimini fakültemizde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Doç.Dr. İhsan Sarı danışmanlığında hazırlamıştır. Şu anda beden eğitimi öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışmaktadır.

Yüksek lisans tezi için tıklayınız

Araştırmaları için tıklayınız

İletişimsalmanufuk@gmail.com

 

 Mert Göroğlu

mert

Yüksek lisans eğitimini fakültemizde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Doç.Dr. İhsan Sarı danışmanlığında hazırlamıştır.

Yüksek lisans tezi için tıklayınız

İletişim: mertgoroglu@hotmail.com

 Ümmühan Bulut 

ümmühan

 

Yüksek lisans eğitimini fakültemizde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Doç.Dr. İhsan Sarı danışmanlığında hazırlamıştır. Şu an Balıkesir'de boks antrenörü olarak çalışmaktadır.

Yüksek lisans tezi için tıklayınız

Araştırmaları için tıklayınız

İletişim: ummuhanbulut7@gmail.com 

 

 

Yusuf Bulut

yusuf

Fakültemizde antrenörlük eğitimi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır Grubumuzda bilimsel araştırma deneyimi kazanmıştır. 

Araştırmaları için tıklayınız

İletişim: yusufbulut1903@hotmail.com